Oefentherapie Cesar & Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck/Cesar is een houding- en bewegingstherapie waarbij u leert klachten aan het houding- en bewegingsapparaat te voorkomen, verhelpen en/of verminderen.

Vaak hebben klachten te maken met een ongunstig houding- en bewegingspatroon; een ongunstige belasting of ongunstig gebruik van uw lichaam. Tevens leert u inzicht te krijgen in de reactie van het lichaam op pijn, (over)belasting en spanning en hoe u hiermee om kunt gaan.

De therapie doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de cliënt. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gedrag, houding en beweging en u kunt dit zelf aanpassen. Ik, als oefentherapeute, begeleid u daarbij. Op deze manier leert u zo optimaal mogelijk te functioneren, uw klachten zelf onder controle te houden en bent u niet afhankelijk van anderen!

In deze praktijk is een BSPTS gediplomeerde therapeut werkzaam voor de conservatieve behandeling van scolioses en M. Scheuermann!

IMG_2273_Custom.JPG