Aan huis gebonden patiënten

Indien op uw verwijzing voor oefentherapie Mensendieck / Cesar van uw huisarts of specialist uit het ziekenhuis, staat geschreven dat u aan huis gebonden bent, kom ik graag naar u toe! Tijdens de eerste afspraak brengen we de klachten, houdingen en bewegingen in kaart. Aan de hand van deze gegevens kan ik een behandelplan opstellen, welke ik samen met u door neem. Daarna kunnen we aan de slag en werken we aan die aspecten die voor u van belang zijn!