Kinderen basisschool

Kinderen zien we geregeld in de praktijk. Tegenwoordig kampen steeds meer kinderen met pijnklachten aan hoofd, nek, rug, schouders en/of vingers. Veel van deze klachten ontstaan ten gevolge van ongezond gedrag rond computergebruik. Ook zien we kinderen met spanningsklachten en houdingsafwijkingen (bv. scoliose). Sinds 2015 is Annicka gespecialiseerd in de behandeling van scoliose volgens de methode Schroth

Kinderen die de eerste keer bij mij komen, zal ik een aantal vragen stellen om in kaart te brengen wat er aan de hand is. Hebben ze pijnklachten? Maken ze gebruik van digitale apparatuur (mobiele telefoon, tablet, spelcomputer, 'gewone' computer). Hoe veel beweegt het kind? Hoe zit het kind bv. op school of thuis? Daarna gaan we samen kijken hoe de houdingen en bewegingen zijn. En wat er eventueel verbeterd kan worden. Aan de hand van de gegevens uit de intake stel ik een behandelplan op, welke ik samen met het kind en de ouder/verzorger doorneem en daarna gaan we aan de slag. 

'Zit met Pit!' in de praktijk
Vindt u het belangrijk dat uw kind al op jonge leeftijd bewust is van houdingen, bewegingen en gezond gedrag in onze digitale wereld? 'Zit met Pit!' in de praktijk is een lesprogramma voor kinderen waarin ze leren hoe ze klachten aan het houding- en bewegingsapparaat kunnen voorkomen. Waarbij voornamelijk aandacht is voor gezond gedrag rondom computergebruik. U kunt uw kind aanmelden voor 'Zit met Pit!' in de praktijk. Dit kan met een groepje (max. 4 kinderen) of individueel.  

'Zit met Pit!' op school
Voor kinderen uit groep 5 & 6 van de basisschool is het lesprogramma 'Zit met Pit!' ontwikkeld. In dit lesprogramma kom ik op de basisscholen les geven met onderwerpen als gunstige houdingen, bewegingen, voorkomen van klachten en gezond gedrag rondom het alsmaar toenemende computergebruik. Mijn collega’s en ik zien in onze praktijken een duidelijke toename van pijnklachten bij jongeren. Dit ten gevolge van het toenemende computergebruik, maar ook het steeds jonger en frequenter gebruik maken van de mobiele telefoon en tablet bijvoorbeeld. Graag willen wij kinderen al op jonge leeftijd bewustmaken van de mogelijke gevolgen.