Ouderen

Preventief
Hoe ouder ons lichaam wordt, hoe meer ongemakken we in het dagelijkse leven kunnen ervaren. Bij ongemakken welke verband houden met het houding- en bewegingsapparaat kan ik u wellicht helpen. Alledaagse handelingen die wat moeilijker gaan, kunnen misschien beter op een andere manier uitgevoerd worden, waarbij het lichaam zo optimaal mogelijk gebruikt en belast wordt. U kunt denken aan opstaan uit een stoel, trap op- of aflopen, omdraaien in bed, reiken en lopen. 
Oefentherapie Peters biedt tevens groepslessen aan.  

Vallen
Hoe ouder we worden, hoe minder mobiel en minder stabiel ons lichaam wordt. De kans op vallen, struikelen of 'verstappen' wordt steeds groter. U kunt ook angst hebben om te vallen, hierdoor neemt de spierspanning toe en inefficiënt. U kunt verkrampen en de kans op vallen wordt nog groter.
Om de mate van uw valrisico in kaart te brengen, kan ik een valscreening bij u afnemen. Verschillende punten worden geanalyseerd. Aan de hand daarvan kan ik een gedegen advies uitbrengen.

Verwijzing
Indien u naar oefentherapie Mensendieck / Cesar verwezen bent door uw huisarts of specialist uit het ziekenhuis, kunt u bij mij terecht. Tijdens de eerste afspraak brengen we de klachten en problemen in kaart. Deze gegevens en de gegevens van de verwijsbrief geven de richting voor de behandeling. Ik zal specifiek voor u een behandelplan opstellen. Deze nemen we samen door en daarna kunnen we aan de slag! 

Valcursus
Bij voldoende interesse wordt de nieuwe valcursus aangeboden, samen met collega ergotherapie. In de cursus krijgt u inzicht in risicofactoren van vallen, worden oefeningen gedaan om vallen te voorkomen en oefenen we veelvuldig bepaalde valtechnieken. De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen.