Tieners

In deze leeftijdsfase, wanneer het lichaam nog niet volgroeid is, is het van belang zo veel mogelijk gunstige houding- en bewegingspatronen aan te nemen/leren.
Tijdens de eerste afspraak vraag ik uit wat de reden van komst is. Komen ze uit zichzelf of worden ze ‘gestuurd’ door ouder of huisarts. Bijvoorbeeld met de mededeling ‘dat je altijd zo krom loopt’. Deze groep ‘gestuurde’ tieners zie ik als een leuke uitdaging! Wanneer tieners zelf bewust worden van hun eigen houding, zijn ze vaak bereidt er iets mee te doen. Goed informeren, uitleggen en mogelijke gevolgen van het ongunstig belasten van het lichaam benoemen, maakt dat de tieners zelf inzien dat een goede houding belangrijk is.
Na het in kaart brengen van de reden van komst, eventuele klachten en bewegingsmogelijkheden van het lichaam, kan ik een behandelplan opstellen. Dit zullen we samen bespreken, indien nodig bijstellen en dan gaan we aan de slag!